به وب سایت کامیونداران خوش آمدید ...
شرایط ویژه تسهیلاتی الوند (تحویل 5 روزه)

:پیش پرداخت 70/000/000تومان 

اقساط 3ساله ماهیانه 1/600تومان

اقساط 2ساله ماهیانه 2/000 تومان

اقساط1ساله ماهیانه 3/200تومان 

:پیش پرداخت60/000/000تومان 

اقساط 3ساله ماهیانه2/200

اقساط2ساله ماهیانه 2/800 

اقساط 1ساله ماهیانه 4/300 

:پیش پرداخت50/000/000تومان

اقساط 3 ساله ماهیانه 2/800

اقساط 2ساله ماهیانه 3/500

اقساط 1ساله ماهیانه 5/500 

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به  کامیونداران می باشد .  طراحی و پیاده سازی : شرکت ایران طراح